ผู้นำด้านการติดตั้ง ระบบน้ำดื่ม น้ำใช้ มาตรฐานอุตสาหกรรม อาหาร การแพทย์ อย่างครบวงจร
ในเขตภาคเหนือ ลาว และพม่า ประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปี ผลงานมากกว่า 3,000 โครงการ

ออกแบบ ติดตั้ง บริการหลังการขาย

ประปาผิวดิน โรงงานผลิตน้ำดื่ม RO. UV. OZONE มาตรฐาน GMP

งานบริการ ของเรา

องค์กรของเรา

Our Company

Read more »

กิจกรรมตอบแทนคืนสังคม

Give Back

Read more »

ผลงานของเรา

Portfolio

Read more »

เอกสารและข้อมูลความรู้

Knowlaege & Docurment

Read more »